Schizofrénia

Ak sa nejaké klamstvo opakuje niekoľkokrát stáva sa z neho pravda! Toto v spoločnosti akosi platí aj pri rôznych terminológiách. Veď predsa nik nevie všetko, to je jasné. Nik to od nás samozrejme ani neočakáva. Mnohokrát sú nám ale informácie veľmi mylne podávané napríklad aj vo filmoch. Takýmto prípadom, kedy filmy v mnohých prípadoch berú za obeť informácie, nesprávne ich podávajú a interpretujú, sú filmy o psychiatrických diagnózach. Samozrejme filmy, ak nie sú vzdelávacie, nemajú za úlohu vzdelávať. Ich prvoradou úlohou je asi zabaviť a zaujať diváka, preto sa v mnohých filmoch stretávame so stvárnením disociatívnej poruchy osobnosti, ktorá je pre divákov veľmi zaujímavá. Táto diagnóza, a teda disociatívna porucha, je mylne zamieňaná s diagnózou schizofrénie. A my si v nasledujúcich riadkoch obe diagnózy popíšeme a ozrejmíme si, že sa na seba ani len vzdialene nepodobajú.

V prípade disociatívnej poruchy (tiež nazývanej rázštep osobnosti, či rozdvojená osobnosť) sa jedná o veľmi závažne, no nie celkom obvyklé ochorenie. Podľa doposiaľ získaných poznatkov sa disociatívna porucha rozvíja na základe obranných štruktúr v človeku po prežití traumy. Na svoju obranu si človek akoby sám v sebe vytvára, nie však cielene a vedome, iné osobnosti. Jeho vlastná osobnosť, teda osoba akou sa narodil sa môže roztrieštiť do niekoľkých osobností. Pričom každá z osôb má svoj vlastný hlas, život, vek aj výzor (z hľadiska chorého). Takáto diagnóza je naozaj veľmi zriedkavá, ale rovnako tak veľmi náročná na liečbu. Pacient musí byť pre vlastnú bezpečnosť, aj bezpečnosť iných, umiestnení do psychiatrickej liečebne. Filmy, ktoré jednajú o disociatívnej poruche, pričom je vo filme nesprávne diagnostikovaná ako schizofrénia, sú napríklad: Klub bitkárov (v hlavnej úlohe s Bradom Pittom), Prekliaty ostrov ( hlavná úloha Leonardo DiCaprio); Ja, moje druhé ja a Irena (v hlavnej úlohe Jim Carrey). Vo všetkých vyššie spomenutých filmoch sa jedná o disociatívne poruchy, a teda rozdvojené osobnosti, nie však o schizofréniu.

Schizofrénia nie je ochorením, ktorého vzniká na základe prežitej traumy a je diagnostikovaná vo svete oveľa častejšie ako rázštep osobnosti. Schizofrénia je duševným ochorením, ktoré postihuje myslenie chorého, z prekladu by sme ju mohli nazvať ako rozdelená myseľ, ale aj jeho emócie a vnímanie. Trpí preludmi, halucináciami, bludmi, pričom je presvedčený o ich reálnej existencii. Schizofrénia má svoje štádia relatívneho pokoja a štádia atakov. Ochorenie sa najčastejšie prejavuje v mladšej dospelosti, ale jej výskyt bol pozorovaný aj v skoršom veku. Avšak je detskom veku je veľmi náročné schizofréniu diagnostikovať z dôvodu, že malé deti majú často vymyslených imaginárnych kamarátov. U nich je magické myslenie a fantázia v úplnom rozkvete. Ako prebieha liečba schizofrénie? V štádiu ataku je pacient hospitalizovaný a liečení medikamentózne. Liečbu, akokoľvek ja náročná a obťažujúca, treba dodržiavať. V prípade, ak je pacient na liečbu rezistentný alebo pretrvávajú neutíchajúce samovražedné myšlienky, nastupuje elektro konvulzívna terapia. Táto terapia pôsobí na jednotlivé časti teľa a vyvoláva v nich kŕče. Schizofrénia je v svojej podstate nevyliečiteľné chronické duševné ochorenie. Práve táto forma tejto choroby a nie iná, nezamenená a jasné opísaná diagnóza, je správne stvárnená vo filme Čistá duša, kde si rolu matematika trpiaceho schizofréniou zahral obľúbený herec Russel Crow.